Przedsiębiorstwo Społeczne CleanCity&Events spółka z o.o. zostało powołane przez lubelskie Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w lipcu 2017r. Jesteśmy instytucją ekonomii społecznej, tzn, wypracowane zyski nie są przeznaczane do podziału pomiędzy udziałowców, a przekazywane na wspieranie inicjatyw społecznych i osób zagrożonych wykluczeniem.
Naszym głównym celem jest tworzenie stałych stanowisk pracy i legalne zatrudnianie osób, które w wyniku różnych zakrętów i złych decyzji życiowych wypadły poza "margines społeczny".

Świadczymy usługi w 2 sektorach:

Prowadzimy parową myjnię samochodową
(punkt stacjonarny przy ul. Wojciechowskiej 5A w Lublinie, świadczymy także usługi mobilne,
tj. z dojazdem do klienta)
więcej...

Animacje zabaw dla dzieci,
prowadzenie stoisk tematycznych
i warsztatów,
wynajem "dmuchańców", etc.
więcej...
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!